15 listopad 2018
Listopad 15, 2018

Nowe dyski do analizatora Pointcare V2

Listopad 15, 2018

Dostępny jest nowy dysk profilowy dla dużych zwierząt. Dysk zawiera następujące parametry: TP, ALB, GLOB*, ALB/GLOB*, AST, GGT, ALP, CK, BUN, Ca2+, P, Mg2+.

Wkrótce dostępne będą kolejne dyski:

Profil ptaki/gady (15 parametrów) :TP, ALB, GLOB*, ALB/GLOB*, AST, CK, GLU, UA, Ca2+, P, K+, Na+, Cl, Na+/K+*, TBA

Profil amoniak: NH3

Profil glukoza i lipidy (6 parametrów): TG, CHOL, HDL-C, LDL-C, GLU, HCY

Profil 3 parametry (3 z 13 parametrów): TP, ALB, TBIL, ALT, ALP, CK, AMY, BUN, CRE, Ca2+, P, CHOL, GLU