Ssak new askir C30 FS2

– Zasilanie: 230V/50Hz
– Podciśnienie: 80 kPa
– Przepływ ograniczony filtrem: 40l/min
– Waga: 6,2kg
– Wymiary: 32x99x30cm
– Poziom hałasu: 61,5 dBA
– Cykl pracy: praca ciągła

– dwie butle 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym
przed przepełnieniem
– regulator i wskaźnik podciśnienia
– dreny silikonowe
– filtr bakteryjny
– łącznik drenów
– pedał do sterowana nożnego

Podobne produkty