Weterynaryjny monitor pacjenta PM6000V

Monitor pacjenta to specjalistyczne urządzenie służące do monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Przeznaczone jest do użycia w lecznicach weterynaryjnych. Pozwala monitorować sygnał EKG z 5 odprowadzeń, dokonywać nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP), pomiaru saturacji SpO2, pomiaru tempa oddechu (RESP) i temperatury (TEMP). Dzięki wbudowanej drukarce umożliwia również wydruk EKG, pleth oraz parametrów. Urządzenie może być wyposażone w funkcję kapnografii (EtCO2) – OPCJA.
Kardiomonitor umożliwia monitorowanie pacjenta z regulowanymi limitami alarmów oraz wizualnym i dźwiękowym sygnalizowaniem ich przekroczenia. Urządzenie dostarcza szybkie i rzetelne pomiary dla pacjentów od kotów do koni.

ZAPRASZAMY DO UMÓWIENIA SIĘ NA BEZPŁATNE PRZETESTOWANIE APARATU

Puls:
Częstość akcji serca/ puls są mierzone poprzez parametry EKG, pulsoksymetru i NIBP. Zmierzone wartości mogą być nieprzerwanie wyświetlane w oknach parametrów EKG i SpO2. Częstość akcji serca/ puls mogą być również wyświetlone w NIBP HISTORY (historia NIBP), którą można znaleźć w menu TRENDS. Możesz wybrać źródło (AUTO, EKG, lub SpO2) częstości akcji serca/pulsu wyświetlonej w oknie parametrów EKG. Jeżeli wybierzesz AUTO, monitor wybierze najlepsze źródło w zależności od jakości dostępnych danych i pierwszeństwa wybranego źródła.

Elektrokardiografia (EKG):

Urządzenie zapewnia ciągłe procesowanie EKG z 5- odprowadzeń, ze standardowym wyborem odprowadzeń i filtrowaniem od wyładowania kauteryzacyjnego. Mierzona wartość EKG (HR) i wybrane odprowadzenie są wyświetlone w oknie parametrów EKG, z kolei fala jest wyświetlana ciągle.

Pulsoksymetria:

Parametr oksymetryczny zapewnia ciągłe nieinwazyjne monitorowanie saturacji tlenu (%SpO2) we krwi i pulsu (PR). Wartość mierzona dla oksymetrii (%SpO2 and PR) i graf paska siły pulsu są wyświetlone w oknie parametrów SpO2 . Pletyzmogram lub fala saturacji tlenu mogą być wyświetlane ciągle.

Nieinwazyjne ciśnienie krwi (NIBP)

Parametr nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) zapewnia wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego tętniczego ciśnienia krwi oraz częstość akcji serca. Mierzone wartości dla nieinwazyjnego ciśnienia krwi (SYS, DIA, i MAP) wyświetlają się w oknie parametrów NIBP. Pomiary NIBP mogą być przeprowadzane w trybach automatycznym, ręcznym i stat.

Tempo oddechu (RR):

Monitor zapewnia tempo oddechu i falę Resp poprzez mierzenie impedancji piersiowej pomiędzy dwoma elektrodami EKG na klatce piersiowej pacjenta. Mierzone RR jest wyświetlone w oknie parametrów RR, a fala RR wyświetla się w na kanale fali RR.

Temperatura (TEMP):

Dostępne są dwa niezależne kanały monitorowania temperatury (T1 i T2). Każdy z nich jest kompatybilny z czujnikami temperatury serii YSI 400 lub ich ekwiwalentem. Wartość mierzona dla każdego z kanałów temperatury (T1 i T2) jest wyświetlona w oknie parametrów TEMP.

Monitor:
12-calowy LCD o wysokiej rozdzielczości TFT z aktywną matrycą

Rozdzielczość: 800 X 600 pikseli

EKG:
Zakres częstości akcji serca: 20-350 bpm
Dokładność częstości akcji serca: ±2 bpm lub ±2% (która jest większa)
Zakres detekcji QRS: ±2 bpm lub ±2% (która jest większa)
Detekcja pulsu: ±2 mV do ±700 mV amplitudy
Detekcja trwania: 0.1 – 2.0 ms
Zakres alarmów częstości akcji serca:
Wysoki: 20-350 bpm i OFF
Niski: 20-350 bpm i OFF
Uśrednienie częstości akcji serca: Uśrednianie 8-sekundowe
Wybór odprowadzenia: I, II, III, V, aVR, aVL, lub aVF (5-odprowadzeo)
Ustawienia wyświetlania przyrostu: X1/4, X1/2, X1, X2, X4

SPO2:
Zakres SpO2: 0-100%
Dokładność SpO2: ± 2% @ 70-100%, <70% niesprecyzowana Zakres pulsu: 20-350 bpm Dokładność pulsu: ± 2 bpm lub ± 2% (który jest większy) Zakres alarmu SpO2: Wysoki:50-100% i OFF Niski:50-100% i OFF NIBP:
Metoda pomiaru: Oscylometryczny z deflacją
Zakres: skurczowe:40 do 270 mmHg
Średnie tętnicze:30 do 220 mmHg
Rozkurczowe:20 do 200 mmHg
Puls:25 do 300 bpm
Czas pomiaru: zazwyczaj 30 do 50 sekund, max.120 sekund
Domyślne ciśnienie:
200 mmHg – Kot
150 mmHg – Pies
120 mmHg – Koń
AUTO Interval Times: 2, 3, 5, 10, lub 30 minut lub 1, 2 godzin
Zakres alarmu: 20-260 (w stopniach 1 mmHg stopniach), i OFF
Dokładność pulsu: 25- 250 bpm, ± 2% lub ± 3 bpm (która jest większa)

RESP:
Zakres: 0-120 oddechów na minutę(rpm)
Dokładność: ±1 rpm
Rozdzielczość: 1 rpm
Zakres alarmu RESP:
Wysoki:0-120 rpm (1 rpm steps), i OFF
Niski:0-120 rpm (1 rpm steps), i OFF

TEMP:
Kanały: dwa
Zakres: 25-45C
Dokładność: ±0.2C plus tolerancja czujnika temperatury
Rozdzielczość: 0.1 C

DRUKARKA:
Fale: 3EKG, 1EKG, 1EKG+Pleth
Prędkości papieru:12.5mm/sek, 25mm/ sek i 50mm/ sek dla fal
Czas całkowity:od 6 sekund do 60 sekund
Drukowanie alarmu: Drukowanie parametrów i fal kiedy alarm jest włączony
Drukowanie czasowe: Drukowanie parametrów i fal. Kiedy jest włączone drukowanie czasowe, czas interwału i opcjonalny od 1 minuty do 60 minuty.

WYMIARY:
Szerokość:300mm (11.81 cali)
Długość:180mm (7.09 cali)
Wysokość:129mm (5.08 cali)
Waga:2.05 kg (4.52 funtów)

W ZESTAWIE:

  1. monitor pacjenta
  2. sonda SpO2 z dwoma końcówkami
  3. przewód ekg
  4. przewód NIBP (trzy rękawy o różnej średnicy)
  5. czujnik temperatury
  6. bateria
  7. przewód zasilający
  8. instrukcja

Podobne produkty